Vad är egentligen en konstinstallation? Detta begrepp är något som har varit populärt inom konsten i vår moderna tid. Det är mycket vanligt att museer som visar samtida konst även visar olika former av installationer. Eftersom det är en relativt ny konstform kan det ibland vara svårt att tolka och uppleva installationskonsten. Här reder vi ut vad begreppet egentligen innebär och hur du enkelt känner igen en installation när du besöker en konstutställning på Moderna Museet till exempel.

En samling objekt

Ordet installation för tankarna till något som har ställts i ordning på förhand, och det är just detta som en konstinstallation också handlar om. Det som definierar en konstinstallation är att objekten som utgör konsten har ett särskilt sätt att förhålla sig till rummet. Det innebär att föremålens placering i rummet ofta är minst lika viktigt som föremålen i sig. Ibland kanske det inte ens går att skilja på föremål och rum, eftersom föremålen i sig kan vara det som utgör rummet. Eftersom verket är bundet till tid och plats är den här typen av konst ett typexempel på sådan konst som inte så lätt går att köpa och ta med sig hem, såvida man inte har extremt stora ytor tillhanda och konstnären är villig att återskapa verket på plats.

Vanlig konstform under 1900-talet

Installationer började bli allt mer vanliga i konstvärlden under 1900-talet och har sedan dess gradvis blivit allt mer vanlig som konstform. En anledning till konstformens popularitet torde kunna vara många konstnärers kritiska inställning till kommersialiseringen av konsten. I det avseendet är installationer den perfekta konstformen som kräver engagemang och kunskap för att förvalta, exempelvis sådant som ses hos genuina konstsamlare eller konstinstitutioner. Detta till skillnad från mer flexibla konstformer såsom måleri och annan bildkonst, vars verk enkelt kan förvaras och bli till en handels- och investeringsvara.

Många olika medium

Det är vanligt att installationskonstnärer använder sig av många olika typer av medium för att skapa sina installationer. Variationerna är lika oändliga som antalet installationskonstnärer. Verken kan vara gjorda av såväl lera som färg eller döda djurben. Många konstnärer använder sig förutom av fysiska material även av digitala medium såsom video, ljud, musik, ljus och programmerade datamaskiner. Ibland är även publiken medskapare till verken genom olika typer av interaktivitet. Det kan till exempel handla om att publiken behöver aktivera verket för att få igång det genom att röra på sig eller interagera med det på annat sätt. Publiken kan också vara inbjuden och medverkande i verket exempelvis genom koreograferade åskådningsplatser varifrån man ska uppleva konsten. Till exempel kan konstverket upplevas från flera olika platser i rummet.

Några kända installationskonstnärer

Några av de mest berömda installationskonstnärerna är:

  • Yayoi Kusama
  • Damien Hirst
  • Ai Weiwei
  • Olafur Eliasson
  • Rachel Whiteread
  • Christo
  • Gordon Matta-Clarke
  • Kara Walker
  • Mike Kelley.