Konst har i alla tider varit viktigt för oss människor. Det finns egentligen ingen begränsning för vad som kan kallas konst. För många är något av det första man tänker på målningar och skulpturer, i lera eller gips. Men konst innefattar även exempelvis musik och dans, bland annat. Man kan även använda cement till att göra skulpturer och annan konst. Man behöver inte ringa efter en cementbil, utan kan själv enkelt gå till närmaste varuhus som säljer cement och annat material.

I Svenska Dagbladet berättas exempelvis om en utställning i Göingebygden med afrikanska rötter. En inte helt konventionell utställning, men den visar att konst kan vara många olika typer av saker.

En viktigt konstform är skrivande. Det finns många personer som har haft stort inflytande med sitt skrivande. Dels de grekiska filosoferna, som Sokrates till exempel, för att inte nämna de stora konstnärerna från Bibelns tid. Kung David kanske man får räkna som en av de främsta, men även hans son Salomo är framträdande.

Vill man lära sig om konstformen poesi är Psaltaren i Bibeln verkligen en bok att studera. Här får man konstuttryck som passar hela livet. Kung David uttrycker sin tacksamhet och glädje när livet är på topp men lika mycket uttrycker han lidande. Han uttrycker rädsla, ilska, tillit, tvivel. Högt och lågt blandas till fantastiska konstverk i ord. Många av psalmerna i Psaltaren skrevs för att framföras med musik. Det skulle vara intressant att höra hur det kan ha tänkas låtit. Säkerligen annorlunda mot hur vi uttrycker oss med sång och musik i vår kultur men med all säkerhet vackert och hjärtligt på sitt sätt.

O

rd är ett fantastiskt sätt att måla, om man uttrycker sig så. Alla människor har exempelvis inte förmågan att uttrycka konst med sina händer eller genom sång och musik. Då kan man måla med ord istället. Vissa människor tycker att det är svårt och har inte fallenhet för det. Då finns det med all säkerhet en annan konstform som passar bättre.

Det är lätt att tänka att kreativitet är något som vissa människor begåvats med. Men sannolikt är kreativitet något som finns inom alla människor. Att man tänker så har nog mer att göra med att vi har en tendens att kategorisera saker och ting, så vi begränsar vad kreativitet är. Att kunna räkna ut svåra matematiska problem kan i sig vara kreativitet och kan nästan bli en konstform om man så vill. Kreativitet handlar om att uttrycka sitt inre och göra det man har fallenhet för. För en del människor är det genom ord, för andra genom färger, för en annan kan det vara genom musik, eller att sätta ihop ord och musik tillsammans.

Något som sätter fart på kreativiteten är att röra på sig. Att exempelvis ge sig ut på en promenad eller joggingtur kan verkligen sätta igång kreativiteten. Tankeflödet brukar komma igång när kroppen får röra på sig.