Konst är ett begrepp som innefattar massor med saker. Traditionellt brukar konst delas in i några underkategorier som musik, skulptur, bildkonst och arkitektur. Det finns dock många konstuttryck som är gränsöverskridande och svåra att placera i en kategori. Om du jobbar inom konst och är egenföretagare kan det vara bra ur flera aspekter att ha ett kontor att gå till. Det finns coworking space i Stockholm som är perfekt om du letar en flexibel kontorslösning. Det är många coworking space i Stockholm som erbjuder diverse tilläggstjänster kring finansiering och företagsrådgivning. Det är också vanligt att ett coworking space i Stockholm inriktar sig på ett tydligt marknadssegment för att vara extra relevant för en specifik målgrupp. Välj ett kontor som passar dig och ditt behov.

Var beredd på att jobba hårt

Eftersom konst är så brett är det viktigt att du hittar din nisch om du vill jobba med konst. Det är omöjligt att vara bra på allt. Dessutom blir det mer kvalitativt om du inriktar dig på en specifik sak och blir bra på just det. Vissa områden inom konst är svårare än andra att lyckas inom och för att nå framgång krävs det inte sällan hårt arbete. Du måste vara beredd på att lägga ner både tid och energi på att lyckas, speciellt om du är egenföretagare och ska livnära dig på konsten. Det är exempelvis lättare att jobba som fotograf, art director, grafisk formgivare och få uppdrag inom det än vad det är att slå igenom som känd konstnär inom någon målningsteknik.

Gå en bra utbildning

Det krävs ofta en stark drivkraft för att lyckas inom yrket och det är många konstnärer som har en gedigen utbildning bakom sig. Det finns många utbildningar att gå inom konst och det kan vara en fördel att ha en utbildning i ryggen när du ska jobba med konst. När du vet din nisch kan du lättare hitta rätt utbildning för dig. Det viktigaste för att lyckas är att veta din nisch, veta vad du arbetar mot och ha en plan för hur du ska nå dina mål. Bryt gärna ner dina mål i delmål för att det ska vara mentalt enklare att ta dig närmare slutmålet. Det är inte sällan som konstnärer är egenföretagare och då är det också viktigt att du lär dig hur du driver ett företag på bästa sätt. När du arbetar som egenföretagare är det massor att tänka på – allt från skatter till marknadsföring.