Joseph Beuys var en av de konstnärer som var djupt involverad i den så kallade Fluxusrörelsen som har haft stort inflytande på den moderna performancekonsten. Joseph var en av de tidiga pionjärerna som inspirerade mängder av andra konstnärer. I ett av sina mest berömda verk pratar han konst med en hare, insmord i guld. Han var även en inflytelserik tänkare som bland annat utvecklade konstbegreppet och han lär ha sagt att “varje människa är en konstnär”.

Uppväxt och krig

Joseph föddes i Krefeld i Tyskland år 1921. Hans far var handlare. Han var tidigt intresserad av naturvetenskap och skulptur. Under andra världskriget tjänstgjorde han inom luftvärnet och störtade vid ett tillfälle med sitt plan. Han togs om hand av nomadiska tatarer, som smorde in honom i ullfett för att värma upp honom. Detta räddade hans liv och det var något som han sedan återanvände i ett av sina mest berömda konstverk, “Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt” eller “Hur man förklarar konst för en död hare”.

Fett och bladguld

I verket som uppfördes år 1965 på Galleri Schmela i Düsseldorf är Joseph insmord i fett och honung och klädd i bladguld. I famnen har han en död hare som han går runt och pratar till medan han går fram till konstverken som hänger på väggen. Publiken är utesluten från rummet som Joseph och haren befinner sig i, och de kan därför inte höra vad som sägs. Många åskådare blev extremt nyfikna på vad han sade och blev frustrerade över att de inte kunde höra något, och började att koka ihop historier om vad det kunde tänkas vara. Joseph Beuys har själv beskrivit att haren är en symbol för återfödelse, medan honungen på huvudet symboliserar tankarna som ibland kommer till liv. Han menar även att det ibland övertänks i akademiska situationer.

Myter och filosofi

Efter kriget började Joseph Beuys att studera konst vid universitetet i Düsseldorf. Han var mycket intresserad av antroposofi och när han lämnade universitetet började han att teckna mycket. Hans teckningar innehöll många referenser till den verkliga världens samband med myter och filosofi.

Sociala “skulpturer”

Joseph Beuys utvecklade något som han kallade för sociala skulpturer. Det är en term som beskriver hur konst kan förändra samhället. Konsten kan skapa förändring genom att bygga strukturer bestående av språk, föremål, tankar och handlingar. Han var mycket inspirerad av Rudolf Steiner, grundaren av antroposofin i dessa tankegångar om att konsten kan revolutionera samhället.