Gordon Matta-Clarke gjorde många spännande saker med arkitektur. Hans verk kan ibland kännas osannolika och surrealistiska. De liknar ingenting som tidigare har skådats.

Gordon Matta-Clarke föddes år 1943 i New York. Han var son till två konstnärer, surrealistmålaren Roberto Matta och konstnären Anne Clarke. Gordon studerade arkitektur på Cordell-universitetet i New York men arbetade inte som traditionell arkitekt utan började att skapa andra typer av verk. Hans kanske mest uppmärksammade verk heter “Splitting” och det bestod av ett hus i en förort som han helt sonika hade delat i två delar.

Gordon Matta-Clarke dokumenterade ofta sina verk med hjälp av video och fotografier. Ibland gjorde han kollage av fotografierna genom att följa linjer i bilderna och kombinera dem på ett nästintill surrealistiskt sätt och det är så vi kan ta del av de här konstverken i dag. Han ägnade sig mycket åt det som han kallade för anarkitektur, vilket är en hopsättning av orden arkitektur och anarki. Han intresserade sig för tomrum och överblivna platser, och experimenterade med att såga ut former i existerande byggnader för att ge en ny rumslighet.

Förutom att ägna sig åt sina konstverk var han även med och startade upp restaurangen Food på Manhattan som drevs av konstnärer. Han dog vid trettiofem år ålder i pankreascancer.