Kan du din konsthistoria? Här är en liten guide till de olika epokerna fram till 1900-talet inom kulturhistoria och konst, som gör att du kan briljera på middagen, festen eller frågesporten.

Vad är konsthistoria?

Konsthistoria är historia om konst. Det brukar anses sträcka sig ända från grottmålningar till nutida och modern konst i dag. Konsthistoria, som även kallas konstvetenskap, är en disciplin inom akademin som utforskar konst från flera olika perspektiv. Dessa perspektiv är bland annat ett historisk, men även ett filosofiskt och ett socialt perspektiv. Konsthistoria studerar alltså konst ur dels ett visuellt estetiskt perspektiv, men även hur konsten relateras till samhället och den historiska epoken. I dag kan konst vara fotografier av Sexleksaker, men under stenåldern var det istället grottmålningar. Konst förändras i förhållande till samhället som den skapas inom.

Från grottmålningar till medeltida konst

De äldsta grottmålningar som har hittats finns i franska Lascaux och ska ha målats cirka 15 000 år före Kristus. I Sverige har det hittats hällristningar från bronsåldern, som i dag är ett världsarv. Dessa hällristningar finns i Tanum.

I dagens Egypten pågick det antika Egyptens storhetstid mellan ca 2 000 år före Kristus till ca år 0. Flera av UNESCOS världsarv finns här. I det klassiska Grekland utvecklades konsten ytterligare, likt under det Romerska rikets storhetstid.

Under Medeltiden är en av de viktigaste arven inom konsthistoria den så kallade Bayeuxtapeten. Detta är en broderad textil som visar hur normanderna erövrade England 1066. Detta konstverk används ofta som en referens till hur konst kan förklara och visa hur människor levde förr i tiden.

Från renässansen till impressionismen

Ett av de mest kända verken under renässansen är Michelangelos skulptur med namn David, som ska ha skapats cirka 1504 efter Kristus. Ett annat verk är målningen Mona Lisa som målades av Leonardo Da Vinci. Inom Barocken var några av de kända konstnärerna Michelangelo Merisi da Caravaggio och Rembrandt Harmenszoon van Rijn. En av Rembrants mest kända verk heter Nattvakten.

Under den så kallade Romantiken, som pågick från cirka 1790 till cirka 1850, var några av de mest kända målarna bland annat William Turner och Francisco de Goya. Efter Romantiken kom Realismen, vilket var en reaktion på den föregående epokens idéströmningar. Under Realismen sticker bland annat konstnären Gustave Courbet ut. Därefter pågick Impressionismen från ca 1870 till 1900. Auguste Renoir och Claude Monet är två namn som många känner igen. Och dessa två räknas som pionjärer för Impressionismen. Det var Monets mycket kända verk “Impression: soleil levant” som faktiskt gav namn åt hela rörelsen. Under Postimpressionismen, som pågick från ca 1880 till ca 1910, är några av de mest kända namnet Vincent Van Gogh. Likt många stora konstnärer som även var banbrytande var han mer uppskattad efter sin död än under sitt liv. En annan väldigt känd konstnär under denna tid var Paul Cézanne.