Landskapsmåleri har funnits med länge inom konsten och det är få bilder som engagerar så många människor känslomässigt som målningar av naturen omkring oss, eftersom den berör de flesta av oss på ett eller annat sätt. Ofta är de gjorda i en realistisk eller stiliserad framställning och några av de största nordiska landskapsmålarna är P.S. Krøyer, Prins Eugén, Marcus Larson, och Carl Larsson vid sidan av de så kallade Skagenmålarna.

Romantiskt ideal

Landskapsmåleriet har en lång historia i Sverige, och det var i slutet av 1700-talet som måleriet med landskap som förlaga började att etablera sig. Från början var det helt romantikens ideal som gällde och målningarna var beställningsverk från samhällets kulturelit. Landskapen var från avlägsna platser, med vassa klippor i oväder, höga berg med vattenfall. Ofta var ljuset starkt över- eller underdrivet och målarna blev mästerliga på att skildra naturfenomen som vatten, stammar och vegetation. Idag återfinns även det romantiska idealet i exempelvis vissa inredningsstilar. Den som vill komma i stämning kan hitta ett unikt utbud av passande drycker via vinoteket som har en bra onlinesortiment.

Lämnar sina ateljeér

Som en motvikt mot det romantiska temat under 1700-talet började 1800-talets landskapsmålare bege sig ut ur sina ateljéer och måla av det mer närliggande landskapet. Den så kallade Düsseldorfskolan vid Rehn under åren 1850–65 drog till sig många nordiska målare och fram kom en hybrid mellan en idylliskt fantasiskapad natur och en mer realistisk avbildning. Ett exempel är den svenska konstnären Marcus Larsson, som lustigt nog med sina dramatiska landskap sågs som en realistisk avbildare på sin tid. Ingen annan konstnär än Marcus Larsson förknippas så starkt med det romantiska och dramatiska uttrycket hos landskapsmålningar.

Marcus Larsson

Simon Marcus Larson, föddes 1825 och var en svensk nationalromantisk landskapsmålare mest känd för sitt sätt att skildra naturen på ett dramatiskt eller romantiskt vis. En av hans mäktigaste landskapsmålningar är “Landskap i Småland” som finns på Nationalmuseet och “Fregatten” som återfinns i Norrköping. Målningen “Storm vid Bohuslän” 1857 är hans största målning, ett motiv som väckte stor uppmärksamhet och beundran i Paris på den tiden.

Kultur och natur

Under 1900-talets första halva menar konstexperter att de nordiska målarna skapat en så kallad nordisk mentalitet för naturen och många avbildar naturen precis som den är, gärna med inslag av vardagen bland vanliga människor. Gränserna för vilka “regler” som gällde konsten började också generellt vid den här tiden suddas ut, och även landskapsmålarna ville testa olika uttryck och motiv. De så kallade Skagenmålarna var en stilbildande grupp som betydde mycket även för 1900-talets landskapsmålare.

Skagenmålarna

“Promenad på stranden” är en målning av Michael Ancher 1896 och förekommer idag som planch i många bostäder och affärer. De flesta har nog sett de ljust klädda kvinnorna med solparasoller som vandrar i det vitljusa strandbrynet. Ancher tillhörde en grupp målare man benämner som “Skagenmålarna” och de var en konstnärsgrupp som var verksamma i Skagen i danska Jylland under den senare hälften av 1800-talet.