Under det fria sextiotalet var det inte ovanligt att kreativa personer rörde sig fram och tillbaka mellan de konstnärliga fälten. Få konstnärer personifierade detta förhållningssätt bättre än Öyvind Fahlström (1928-1976). Vare sig det handlade om poesi, film, drama eller konst var inte Fahlström främmande för att spränga gränser och utmana konventioner.

Stockholm

Öyvind Fahlström föddes i Brasilien. Vad som var tänkt att bli en kortare sommarvistelse hos svenska släktingar 1939 blev istället en ny tillvaro i Sverige när andra världskriget kom emellan. Han sattes i svensk skola, paradoxalt nog befriad från ämnet teckning, och fortsatte efter studenten med att läsa konsthistoria och arkeologi, Fahlström började samtidigt skriva poesi och dramatik, och publicerade 1953 Manifest för konkret poesi.

Paris

Sverige var för litet för världsmedborgaren Fahlström. Mellan 1956 och 1959 verkade han i Paris där han kom att fokusera mer på konsten. Han utvecklade ett av de koncept som blev hans kännetecken – en slags serietidningsestetik där urklipp från serier infogades i målningarna. Verk som Kalas på Mad och Sitting är fina exempel på detta.

New York

Ett mellanspel i Stockholm följde, med bland annat den första egna utställningen, på Galleri Blanche. Därefter lockade New York, som från 1961 blev Fahlströms hemstad i många år. Där rörde han sig snart i samma kretsar som popkonstnärer som Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Robert Rauschenberg, och deltog i tidstypiska spektakel som happenings och performances. Fahlström som var fascinerad av brädspel och pussel utvecklade nu en teknik som han kallade “Variabla målningar”. Konstverk som komplexa spelplaner med flyttbara delar i form av magnetiska bitar, snurrande pilar och liknande. Till de mer berömda hör The Cold War och Dr. Schweitzer’s Last Mission. Den senare visades på Venedigbiennalen 1966.

Tyvärr rycktes Öyvind Fahlström bort i förtid när han 1976 avled i cancer. Inte många utanför konstkretsarna kände till honom då, men redan 1979 förärades han en stor retrospektiv på Moderna Museet. Intresset för Fahlström har snarast ökat sedan dess, så även 2017 var det en stor Fahlström-utställning på Moderna, “Manipulera världen”.