Surrealismen är den -ism som fått störst genomslagskraft och samlat många anhängare. Även i dag finns det många utövare av den här konsten som balanserar mellan verklighet och dröm. Ismen uppstod efter första världskriget och många av dess anhängare hade tidigare hängivit sig åt dadaismen. Trots vissa likheter finns det mycket som skiljer dessa konstnärliga uttryckssätt åt, gemensamt är dock en revolt mot invanda föreställningar och den tidens konservativa synsätt. Både surrealisterna och dadaisterna sökte en annan, något outforskad väg att gå. Den här konstformen uppstod i Paris och spred sig sedan över Europa och resten av världen.

Det undermedvetna

Utmärkande för surrealismen är att skapa verk och motiv som för tankarna till ologiska drömmar som pockar på ens uppmärksamhet. I verk kan man finna en gaffel på ett ställe där den vanligtvis inte förekommer och splittrade ansikten som byggts upp som ett torn. Surrealismen är väldigt tillåtande och vill utforska människans inre. Den influerades även av Sigmund Freuds teorier om det undermedvetna och lät det ta plats i deras målningar. Inspiration fanns att hitta överallt, även när man blickade lite djupare inåt.

Salvador Dali

Det finns otaliga konstnärer inom surrealismen som lämnat avtryck och också blivit kända under deras livstid. Det går inte att nämna denna -ism utan att nämna Salvador Dali som kommit att bli en symbol för den här rörelsen. Salvador Dali kom att bli känd under sin livstid och också förmögen, något som för den här tiden var ovanligt. Han var mycket produktiv under sina verksamma år och hans konst finns förutom på gallerier, i miljontals reproduktioner, affischer, porslin och kläder. Även parfym bär Salvador Dalis namn och hans självbiografi “Salvador Dalis hemliga liv” har sålts i otaliga exemplar.

Den excentriska konstnären var inte bara artistiskt begåvad utan visste hur man hanterade medial uppmärksamhet på bästa sätt. Hans uppseendeväckande beteende väckte mycket nyfikenhet men fick även folk att ställa frågor kring hans psykiska tillstånd. Det sistnämnda var dock inte av negativ art för en konstnär på den tiden utan han levde däremot upp till bilden av den mystiska och geniala konstnären.

Surrealismens storhetstid är över även om det än i dag finns konstnärer som målar surrealistiska verk. Ismen har istället fått ge utrymme till den abstrakta konsten som sedan kom att bli dominerande. Kanske vill du bli bättre i konsthistoria eller på att måla surrealistisk eller abstrakt konst? Tjänsten privatlärare är utmärkt för dig som vill utvecklas och slipa på dina kunskaper i ett eller flera ämnen. Om det inte är konst eller måleri du vill djupdyka i finns ett flertal andra ämnen att få hjälp i, som t. ex matematik eller svenska språket. Oavsett vad är en privatlärare ett bra sätt att få det betyg du vill ha och ta med dig kunskaperna ut i både arbetsliv och vardag.