Yoko Ono är ett namn som många känner till, och hennes konst har blivit vida spridd över världen. Yoko är en mångsysslare som inte enbart håller på med performancekonst utan även med musik och multimediakonst.

Yoko Ono föddes i Tokyo år 1933 och hennes far hade affärsrelationer med USA. Familjen flyttade flera gånger mellan Japan och USA. Under andra världskriget bodde familjen i Tokyo och fick uthärda de svåra förhållanden som följde i krigets fotspår. Yoko var student på en av de finaste skolorna i Tokyo. Hon studerade filosofi några terminer men avbröt studierna. När familjen flyttade tillbaka till USA började Yoko att umgås med konstnärer av olika slag och hon var involverad i den så kallade Fluxus-rörelsen. Yoko lär ha träffat John Lennon första gången på sin egen konstutställning. De blev sedan ett oskiljaktigt par och gifte sig år 1969 i Gibraltar.

Ett av Yoko Onos mest berömda verk är “Cut Piece” från år 1964 som i The Guardian beskrivs som ett mångfacetterat verk som fortfarande känns aktuellt. I verket satt Yoko Ono stilla på golvet och bjöd in publiken att klippa i hennes kläder med en sax. År 2015 hade hon sin första soloutställning på Museum of modern art i New York.